godaddy域名怎样绑定国内IP怎样解析?

作者: 标签: 20,702 0
godaddy域名曾深受站长朋友的喜欢,因为通过优惠码就可以买到很低价的域名,而且续费时也有优惠码(不过,最近好像续费也不太便宜了)。但是,godaddy域名如果用到国内空间时,就让很多站长头痛,尤其......